Willem van der Vleuten nieuwe hoofdman Gilde Sint Joris Middelbeers

Maandag 30 augustus vond onze kermisverschieting met daaraan voorafgaand onze (vanwege COVID-19) ingelaste jaarvadering plaats. Om 09.00 uur verzamelden onze gildebroeders bij de kerk in Middelbeers, waarna we naar Grand Café De Beerze trokken voor de jaarvergadering. Henk Swaanen leidde de jaarvergadering voor de laatste keer. Na 12 jaar hoofdmanschap besloot Henk de traditie in ere te houden door het bij 12 jaar te laten en zichzelf niet herkiesbaar te stellen. Willem van der Vleuten heeft zich kandidaat gesteld en is met vlag en wimpel door de stemming gekomen. Henk en Willem spraken elkaar mooie woorden toe, met als kernboodschap dat Willem gaat proberen het hoofdmanschap net zo goed als Henk in te vullen en net als Henk benaderbaar te zijn en klaar te staan voor eenieder. Wij wensen Willem heel veel succes en zijn ervan overtuigd dat hij een waardig hoofdman en uithangbord van ons mooie gilde gaat zijn! 

Ben Kaal en Peter van Aaken traden af maar stelden zich herkiesbaar. Zij gaan dus op voor een nieuwe bestuursperiode als standraadruiter respectievelijk deken-schatbewaarder. 

Henk en Willem
Henk en Rian