Uitwisseling Diessen

Ieder jaar is er een uitwisseling met het Sint Joris gilde uit Diessen. Dit is een verschieting waar gildebroeders 1 keer in Diessen en 1 keer in Middelbeers schieten. Er wordt op drie bomen geschoten (vijftien schoten). De acht hoogste scores per gilde worden per keer opgeteld. Na twee verschietingen wordt gekeken welk gilde de hoogste totaalscore heeft gehaald. Het gilde dat de hoogste score heeft krijgt een jaar het wisselschild in haar bezit.

Na 10 jaar wordt gekeken wie de meeste keer het schild gewonnen heeft en dat gilde mag de prijzenkast dan verrijken met dit schild. 

De meest recente editie is door Gilde Sint Joris Diessen gewonnen.