Peter van Hoof wint als eerste Leendert Spijkers Wisselschild

Gilde Sint Joris Middelbeers wint als eerste het
Leendert-Spijkers-wisselschild

Op zondag 8 oktober is voor
het eerst de verschieting om het ‘Leendert-Spijkers-wisselschild’ gehouden. De
9 schuttersgilden, die de parochie Sint-Odulphus van Brabant rijk is, zijn met
elkaar de strijd om dit schild aangegaan in de parochietuin.
Het is Peter
 van Hoof van gilde Sint
Joris Middelbeers, die de eer toekomt om uit handen van pastor Leendert
Spijkers het, naar hem vernoemde, wisselschild te krijgen met daarbij een speld
in de vorm van een spijker.

Sinds vorig jaar is Felie
Spooren pastoor van onze parochie Sint-Odulphus van Brabant. Hij is Leendert
Spijkers opgevolgd die met ‘pensioen’ ging. Bij gelegenheid van deze wisseling
van kerkelijke wacht, is een door de scheidende pastor Spijkers een wisselschild
geschonken met het oogmerk om de broederschap tussen de alle gilden in de
parochie te stimuleren. Pastoor Spooren stelt de parochietuin ter beschikking voor
de verschieting om dit schild. Het is een succes geworden. Een prachtig evenement
dat het verdient om jaarlijks herhaald te worden.

Vooraf aan de verschieting
presenteerden de gilden zich door gezamenlijk in optocht van de Sint Jorisstraat
Oirschot naar de pastorietuin aan de Nieuwstraat te trekken. Na welkomstwoorden
door Hoofdman Karel Smetsers van het organiserend gilde Sint Sebastiaan en pastoor
Spooren, zette pastor Spijkers de gang van zaken tot dit initiatief uiteen.
De startschoten werden gelost door de schenker van het schild, Leendert
Spijkers, gastheer pastoor Spooren en burgemeester Judith Keijzers-Verschelling
die tweemaal schoot. De tweede keer voor haar ambtgenoot uit Best, Hans Ubachs.
Na 149 pijlen, afgeschoten door 54 schutters, beslecht Peter van Hoof van gilde
Sint Joris Middelbeers het lot van de houten vogel. Hij bezorgt zichzelf en zijn
gilde de eer om als eerste te boeken in te gaan als winnaar van het
wisselschild.
Pastor Spijkers hangt hem het schild om, dat is ontworpen en gemaakt door de
Oirschotse edelsmid Michel Smeijsters. Vanaf het zilveren schild, dat volgens
de schenker eenvoudig en sober is, straalt een ster met de namen van  alle negen gilden en staat een appel, het symbool
waarmee Sint-Odulphus, meestal wordt afgebeeld. Volgens de legende, zo licht
pastor Spijkers toe, kreeg hij een gouden appel van een Engel, omdat hij op
school buiten de prijzen was gevallen en daardoor diepbedroefd was.  De Engel gaf hem de appel als beloning voor
zijn vlijt.