Na twee periodes van zes jaar koning te zijn geweest vond in 2004 een hele bijzondere keizersverschieting plaats. Jan Timmermans Az kroonde zich tot keizer van het gilde. Jan's vrouw Maria is net als Jan zeer actief bij het gilde. Het duo verricht vele hand- en spandiensten en mogen dan ook met recht een 'gildepaar' in hart en nieren worden genoemd.

Keizer