Jaarvergadering met jubilarissen Ad en Mark Timmermans

Op dinsdagochtend 22 april 2023 vond onze jaarlijkse jaarvergadering tijdens de Patroonsdag plaats. Om 08:30 uur verzamelden onze gildebroeders bij Grand Café De Beerze, waarna we gezamenlijk naar de kerk vertrokken voor de heilige mis. Na de vendelgroet begaven we ons wederom richting De Beerze. Om 10:15 uur ving de jaarvergadering aan, uiteraard met koffie en worstenbrood. We hadden een volle agenda. 

Rond 11 uur arriveerden de afgevaardigden van De Kring om Ad Timmermans te huldigen vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Ad is vanaf zijn lidmaatschap altijd een actieve en bekwame kruisboogschutter geweest. Bij eigen verschietingen, op gildedagen en bij regionale wedstrijden heeft Ad de nodige prijzen gewonnen. Door fysieke malheur heeft hij enkele jaren terug zijn boog aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen. Voordat ons gilde een eigen gildeonderkomen had, diende de oranje Volkswagenbus van Ad bij het schieten als schuilplek. Bij koude dagen kon worden opgewarmd bij zijn mobiele petroleumkachel. Naast zijn bestuursfuncties als vaandrig (1988-1991) en deken-schatbewaarder (1991-2003) heeft Ad de nodige hand- en spandiensten verricht, bijvoorbeeld bij door ons gilde georganiseerde gildefeesten en als ‘bouwpastoor’ van de nieuwbouw van ’t Gildehuis. Al enkele jaren verzorgt Ad de organisatie van de drankvoorraad in het gildehuis. In onze gildekring is Ad een graag geziene gast en zijn vrouw Zus befaamd als ze de microfoon ter hand neemt om een lied van Marianne Weber of Corry Konings te zingen. Ad is altijd bereid om het gilde mee vooruit te helpen en dat wordt zeer gewaardeerd. 

Ook Mark Timmermans werd gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Hoofdman Willem van der Vleuten sprak Mark terecht mooie woorden toe. 

De vergadering werd rond 13:00 uur afgesloten. Om 20:00 uur komen de gildebroeders en partners voor de traditionele feestavond op deze patroonsdag. We starten met buurten en spellen spelen (kaarten, darten, pokeren, sjoelen etc.) en daarna zal de feestavond zijn beloop gaan krijgen.