Willem van der Vleuten

Tijdens de ledenvergadering van 30 augustus 2021 ben ik door de leden van ons gilde gekozen als nieuwe hoofdman. Na 12 jaar heeft Henk Swaanen gemeend een stapje terug te moeten doen. Henk heeft mij gevraagd hem op te volgen. Ik was vereerd met dit verzoek want wat is er mooier dan zo’n bloeiend gilde met in alle leeftijden gildebroeders te mogen besturen. Besturen is voor mij niet nieuw maar het opvolgen van Henk is toch iets anders. Zijn stijl besturen en zijn omgang met mensen beviel iedereen goed. Ik ga mijn best doen om ons gilde b(l)oeiend te houden.

De meesten kennen mij als fanatiek kruisboogschutter en als het moet kan ik ook een beetje tamboeren. Dit laatste zal door mijn hoofdmanschap naar de achtergrond schuiven. Schieten zal ik zeker blijven doen want wekelijks met velen schieten en gezellig ouwehoeren brengt de noodzakelijke ontspanning in mijn drukke leven.

Als hoofdman een doelstelling hebben zorgt ervoor dat je energiek voor het gilde blijft. Mijn doelstelling is om ons ledenaantal anno 2021 (60) minimaal op dit niveau te houden. Tevens heb ik de wens en zie ik de uitdaging om onze jeugdige gildebroeders te enthousiasmeren om het vendelen, tamboeren en schieten, wat allen gildeactiviteiten zijn en bij ons gilde horen, in leven te houden. Dat wil niet zeggen dat je hier wekelijks mee bezig hoeft te zijn maar ik vind wel dat we als gilde daar waar nodig/gewenst een gildegroet moeten kunnen brengen met tamboers en vendeliers. Ik ben niet van het verplichten om functies uit te oefenen maar als iedereen de gedachte heeft "dat doet een ander wel" dan bloedt het dood en dat is het laatste wat ik wil. Mijn motto is “We doen het Soame” en zo ook het uitoefenen van het gilde.

Ben je nieuwsgiering wat het uitoefenen van het gilde inhoudt dan mag je me altijd vragen om uitleg en hopelijk kan ik je dan motiveren om lid te worden van ons mooie gilde.

Met gildegroet,

Willem van der Vleuten

Willem