Tijdens onze ledenvergadering op 25 april 2009 heeft toenmalig hoofdman Piet Hems het hoofdmanschap na een periode van 12 jaar overgedragen aan Henk Swaanen.
Piet Hems vond, mede door zijn leeftijd,  dat het na een periode van 12 jaar mooi was geweest als hoofdman van het gilde Sint Joris uit Middelbeers en gaf het bestuur dan ook te kennen dat het na twee periodes voldoende was en het bestuur naar een waardig opvolger moest gaan zoeken. Na een bedenktijd durfde toenmalig deken schatbewaarder Henk Swaanen deze functie aan en werd dan ook op onze patroonsdag aan de leden van ons gilde voorgesteld. Na het bekend worden van  de stemmingsuitslag bleek dat de leden volledig achter de keuze van het bestuur stonden en stemden dan ook allen voor het aantreden van de nieuwe hoofdman. Tijdens de installatie als hoofdman beloofde zowel het bestuur als de leden Henk volledig te zullen steunen tijdens zijn functie als hoofdman.

Henk vervult het hoofdmanschap anno 2020 nog steeds met Verve!

Hoofdman