3 Beerzen

De Drie Beerzen verschieting is een verschieting tussen drie gildes: Sint Joris Oostelbeers, Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris Middelbeers. Er worden 6 rondes van 11 schoten (waarvan 1 verplichte proef) in de maanden april t/m september geschoten. Vijf zaterdagen en één zondag de finaledag. Data staan op onze kalender. 

Dit is een verschieting tussen de gildes waarvan de vijf beste resultaten per verschieting tellen en opgeteld worden. Na zes rondes worden de totaalscores opgeteld en is er een eindwinnaar. Bij gelijke eindscore wordt er gekampt. De vijf beste schutters per gilde doen drie gewone en drie schouderschoten. Het gemeenteschild gaat maximaal 13 jaar mee. De eindwinnaar is het gilde dat 3 keer achter elkaar of 5 keer in totaal het schild heeft gewonnen. Tevens wordt jaarlijks een individuele speld uitgereikt. De winnaar is degene waarvan bij de zes verschietingen de vijf beste individuele scores worden opgeteld. Bij gelijke eindscores wordt er gekampt. Degene doen drie gewone en drie schouderschoten. 

De huidige houder van het Drie Beerzen schild is Gilde Sint Joris Oostelbeers.